TOPlist
Chorvatsko » Istrie » Hum
Městečko v centrální části Istrie, 14km jihovýchodně od Buzetu. Nachází se na kopci nad údolím řeky Mirny. Zaujímá velmi malou plochu a má pouze 30 stálých obyvatel, proto se někdy říká, že je to nejmenší městečko na světě.

Opevněná osada si zcela zachovala své středověké městské uspořádání. První zmínky pocházejí z roku 1102. Ve středověku zde vedlo hraniční opevnění oddělující Rakousko a Benátskou republiku. Části opevnění se dochovaly dodnes. Místní kostel sv. Jeronýma obsahuje fresky z 12.-17. století. Zvláštností Humu je i to, že místní starosta je podle zvyku volen na 1 rok, vždy druhou neděli v červnu.
Hum - cesta Glagolských mnichů Hum - cesta Glagolských mnichů
Cesta Glagolských mnichů
Hum - farní kostel Sv. Jeroma Hum - farní kostel Sv. Jeroma
Hum - farní kostel Sv. Jeroma
Fotografie uživatelů
Najmanji grad na svijetu HUM